ЈАЧАЊЕ СИСТЕМА РАНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА У СРБИЈИ

У оквиру пројекта “Јачање система раних интервенција у Србији” 2018.-2023. године, током 2022. године планирана је менторска подршка новоукљученим локацијама у имплементацији програма ПОРИ (породично оријентисане ране интервенције) у 13 градова/општина у Србији. Професионалци Развојног саветовалишта, дефектолог Слађана Петровић и психолог Јелена Петковић дана 17. 11. 2022. године посетиле су ПОРИ Тимове на локацијама Нови Сад, Зрењанин и Нови Београд и пружиле менторску подршку и супервизију колегама који у своје праксе уводе овај програм. У Зрењанину је организовано свечано потписивање споразума о сарадњи три система (здравства, предшколског образовања и социјалне заштите), уз присуство менаџмента установа, представника Београдског психолошког центра, националног супервизора и медија.