ИЗДАВАЊE ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА ЗА ПОСАО У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ ( БР.54 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА) НА УЛАЗУ БРОЈ 5

Дом здравља Ниш због измена у раду и тренутне епидемиолошке ситуације организује издавање лекарских уверења за посао у ординацији број 54 у приземљу Централног објекта у зеленој зони. Корисници за ову врсту услуге користиће улаз број 5.
Телефон за контакт је 018/503-625.