Екипа Одељења медицине спорта Дома здравља Ниш обавила је више од 80 периодичних прегледа младих фудбалера

Екипа Одељења медицине спорта Дома здравља Ниш обавила је више од 80 периодичних прегледа младих фудбалера