ДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ПОЗИВНОГ ЦЕНТРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

 
Позивни центар Дома здравља Ниш јединствен је по организацији и обиму рада у Србији и од изузетног значаја за организацију рада Дома здравља Ниш. Основан је 15.09.2010. године са упошљена 20 оператера распоређена у две смене.
 
Оператери Позивног центра корисницима здравствених услуга пружају информације везане за распоред рада свих лекара  Дома здравља Ниш који раде како у централном објекту тако и у 65 здравствених станица и амбуланти. Преко Позивног центра врши се заказивање прегледа код изабраних лекара који се налазе у систему ИЗИС-а (Интегрисани здравствени информациони систем). У случају промене распореда рада лекара, оператери позивају кориснике ради отказивања или евентуалног поновног заказивања прегледа.
 
У првој години рада Позивног центра, примљено је 200 152 позива. Почев од септембра 2010. до септембра 2020.године примљено је 3 050 614 позива, док је одлазних позива било 17 790, не рачунајући одлазне позиве са мобилних телефона. У току 2020. године у Позивном центру примљено је 348 735 позива што је 75% више у односу на прву годину рада.
 
У време трајања ванредног стања изазваног КОВИД-19 инфекцијом, Позивни центар је радио 24 часа дневно и дао велики допринос у раду  Дома здравља Ниш, када су оператери показали изузетан ентузијазам и посвећеност свом послу.
 
Позивни центар је подршка у раду свим службама Дома здравља Ниш.