АКЦИЈА САВЕТОВАЛИШТА ЗА ДИЈАБЕТЕС

Саветовалиште за дијабетес Дома здравља Ниш, реализовало је акцију у току које су рађене мале дијагностичке процедуре везане за скрининг на дијабетес типа 2, пружани савети од стране здравствених професионалаца и подељен здравствено промотивни материјал.
Акција је била добро посећена од стране грађанима, особа оболелих од дијабетеса и њихових чланова породице.