ЈАВНА НАБАВКА БР.9-8/19 НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА АУТОМОБИЛА У СЕРВИСУ

  • /24.06.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /24.06.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /05.07.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /05.07.2019./ Одлука о обустави поступка можете преузети овде.
  • /11.07.2019./ Одлука о обустави поступка можете преузети овде.
  • /22.07.2019./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.