ОДРЖАН САСТАНАК РУКОВОДСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ И СЛУЖБЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Представници Службе за специјалистичко- консултативне делатности су у сали за састанке на шестом спрату одржали радни састанак у присуству чланова руководства Дома здравља Ниш. У организационом смислу ова служба функционише са 8 одељења различитих специјалности и обавља специјалистичко консултативне прегледе пацијената упућених, пре свега од изабраних лекара, као и од лекара других служби Дома здравља Ниш.

Служба својим делокругом рада сагледава и пацијенте упућене од лекара из других домова здравља Нишавског округа. Самим тим, ова служба, није само од локалног значаја у систему примарне здравствене заштите, већ и шире. Истовремено представља спону између примарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, обзиром да у граду не постоји секундарни ниво здравствене заштите.

У раду службе учествује осам одељења:

• Одељење неуропсихијатрије

• Одељење офталмологије

• Одељење оториноларингологије

• Одељење дерматовенерологије

• Одељење интерне медицине

• Одељење спортске медицине

• Одељење социјалнe медицине, медицинске информатике и статистике

• Одељење мртвозорства

На састанку су разматрана сва питања везана за извршење плана рада али и могућност за унапређење квалитета рада. Било је речи и о плану стручног усавршавања и плану рада за наредни период.