БРОШУРЕ: ПОРОДИЧНО ОРИЈЕНТИСАНА РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Задовољство нам је да вам представимо брошуре о породично орјентисаном програму ране интервенције у електронској форми. Брошуре представљају значајан сегмент компоненте ПОРИ. Идеја је да и на овај начин допремо до што већег броја родитеља, стручњака и грађана који ће се боље упознати са темом примене програма раних интервенција у Србији и значајем пружања подршке у раном детињству породицама и деци са потешкоћама у развоју.

https://www.unicef.org/serbia/brosure-porodicno-orijentisana-rana-intervencija