Вршњачко насиље на ТВ Коперникус-у

Дана 22.11.2022 на ТВ Коперникус Психолог Миодраг Ђорђевић је гостовао у емисији „Поглед“
Тема „Насиље“

У прилогу можете погледати емисију, емисија преузета са YouTube – TV Kopernikus

Налази истраживања показују да је насиље према деци у Србији широко распрострањено у различитим облицима. Типови насиља према деци могу се поделити према две основа: врсти повреде која се наноси детету и према контексту у коме се насиље одвија.
Према врсти повреде разликујемо: физичко психолошко/емоционално, сексуално насиље, занемаривање које детету ускраћује задовољење потреба и спречава његов развој, експлоатацију (штетну употребу детета у сврхе профита, рада, или сексуалних и других активности) принудни брак и структурно насиље.
Структурно насиље је посредно насиље уткано у друштвене структуре које одликују неједнакост и дискриминација, укључујући неравноправне могућности за образовање, здравствену заштиту или запошљавање, глад, сиромаштво, расизам, родну неравноправност, као и друге институционализоване форме неправде које наносе штету деци и спречавају њихов развој.
Врсте насиља разликујемо и у зависности од тога у каквом контексту се насиље одвија:
Насиље над дететом у породици обухвата све облике насиља којима је дете изложено у домаћинству и/или од чланова породице и сродника, укључујући и присуствовање насиљу између одраслих.
Насиље у школи обухвата све облике насиља који се одвијају између деце, тзв. вршњачко насиље, као и насиље које према деци врше одрасли (наставно и/или ненаставно особље).
Насиље у институцијама обухвата све облике насиља који се одвијају према деци смештеној у резиденцијалне установе за бригу о деци (вршњачко као и насиље одраслих према деци)
Дигитално насиље представља све облике насиља који се одвијају путем дигиталних средстава комуникације и на интернету.
Насиље у заједници обухвата различите облике директног насиља које према деци врше непозната лица или познаници, али и структурне облике насиља који се манифестују као друштвено искључивање и дискриминација“