ТЕЛЕФОНСКО САВЕТОВАЛИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

ПСИХОЛОШКА ПОДРШКА ОДРАСЛИХ
 
Од дана проглашења вандредног стања 15.03.2020.године, Дом здравља Ниш формирао је телефонско саветовалиште као вид психолошке подршке становништву у ситуацији проглашене епидемије вирусом Ковид 19.
 
У овом саветовалишту раде два психолога и психијатар које грађани могу позвати на следеће бројеве телефона:
 
Психолог: 064/2831821 од 07:00-18:00 часова
 
Психијатар: 018/595570 понедељком, средом и петком од 07:00-18:00 часова.
Од 15.03. до данас извршено је 348 услуга телефонског саветовалишта за одрасле.
 
ПСИХОЛОШКА ПОДРШКА ДЕЦЕ
 
У ситуацији епидемије посебну пажњу треба посветити и деци, тако да уколико родитељ има недоумице или нека питања како детету разјаснити тренутно стање, може у сваком тренутку за помоћ позвати психолога Дома здравља Ниш на следеће бројеве:
 
Психолог развојног саветовалишта 065/8559912 07:00-22:00 часова.
 
Психолог Саветовалишта за младе 062/9733181, 061/2081765 07:00-22:00 часова
 
Савети логопеда: 018/503-520 понедељком, средом и петком од 07:00-18:00 часова и 069/1591961 сваког радног дана 07:00-18:00 часова.
Од 15.03. до данас извршено је 3509 телефонских услуга савета педијатра и психолога развојног саветовалишта и саветовалишта за младе.