СМАЊИМО НИВО БУКЕ КОЈЕМ ЈЕ ИЗЛОЖЕНО СТАНОВНИШТВО

Дом здравља Ниш као превентивна здравствена установа која препознаје значај предузетих мера против буке за здравље становништва, придружује се обележавању Међународног дана заштите од буке.
Сваког 20. априла обележава се Међународни дан заштите од буке са циљем да се смањи ниво буке којем је изложено становништво.
Бука је нежељен или штетан звук који вишеструко угрожава људско здравље и један је од највећих проблема, посебно у градским подручјима. Бука на човека делује директно и индиректно, оштећује његово здравље, изазивајући умор и смањење радне способности, омета комуникацију, ремети концентрацију, одмор и сан. Може се сматрати као посебан облик стреса и загађености човекове радне и животне средине.
Мерења јачине звука нам јасно дефинишу када звук може да изазове оштећења и омогућавају предузимање одређених заштитних мера.