СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО- КОНСУЛТАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Служба за специјалистичко- консултативне делатности у организационом смислу функционише са 8 одељења различитих специјалности и обавља специјалистичко консултативне прегледе пацијената упућених, пре свега од изабраних лекара, као и од лекара других служби Дома здравља Ниш. Служба својим делокругом рада сагледава и пацијенте упућене од лекара из других здравствених установа Нишавског округа. Самим тим, ова служба, није само од локалног значаја у систему примарне здравствене заштите, већ и шире. Истовремено представља спону између примарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, обзиром да у граду не постоји секундарни ниво здравствене заштите.
Одељења Службе за специјалистичко- консултативне делатности:
• Одељење неуропсихијатрије
• Одељење офталмологије
• Одељење оториноларингологије
• Одељење дерматовенерологије
• Одељење интерне медицине
• Одељење спортске медицине
• Одељење социјалне медицине, медицинске информатике и статистике
• Одељење мртвозорства
 
На годишњем нивоу Служба за специјалистичко- консултативне делатности пружи преко 400 000 услуга.
У овој служби ради 40 лекара различитих специјалности, 4 стручна сарадника, 1 ортоптичар, 6 физиотерапеута, 46 медицинских сестара и 6 административних радника.