ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.7-1/19 РОБА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И КОЛОНИЈАЛНА РОБА

  • /12.02.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /12.02.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /25.02.2019./ Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
  • /13.03.2019./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.