Ризична понашања

прва идеја: понашања која крше друштвене норме
савремен концепт: понашања којима се угрожава позитиван развој и благостање (деце и младих)
општа обележја: настанак у детињству, озбиљне здравствене и социјалне последице, међусобна повезаност различитих проблема
типична: насиље, пушење, употреба ПАС, „ризична“ сексуална понашања, начин исхране, лоша физичка активност