ПУТ ДИЈАГНОЗЕ МУЛТИЛПОГ МИЈЕЛОМА

Поводом обележавања Септембра – месеца борбе против малигних болести крви, Удружење оболелих од мултиплог мијелома Србије, Организација за заступање пацијената са мултиплим мијеломом у Србији и члана европске кровне организације, Удружење оболелих од мијелома Европе (Myeloma Patients Europe (MPE)), поделиле су ресурс који је направљен у циљу подизања свести о мултиплом мијелому и помоћи у побољшању поступка постављања дијагнозе.

За неке европске пацијенте са мијеломом, процес утврђивања дијагнозе може да траје више од 5 месеци, може да изискује више од 4 лекарске консултације и да подразумева посете код најмање 3 различита лекара специјалиста. Ово су неки од резултата паневропског истраживања које је спровео МPЕ о искуствима пацијената и хематолога у дијагностици мијелома. Истраживање, фокус групе и интервјуи обухватили су више од 600 пацијената са мијеломом и 80 хематолога из целе Европе.

Да би помогао лекарима да раније идентификују мијелом, МPЕ је у сарадњи са својом европском организацијом чланицом развио пут за дијагнозу мијелома у којем су наведени главни знаци и симптоми мијелома, тестови и испитивања које треба спровести ако се сумња на мијелом.

Да бисте сазнали више о изазовима дијагностиковања мијелома, можете прочитати цео извештај овде: Myeloma Diagnosis Across Europe – The Diagnosis Experiences of European Myeloma Patients and Perspectives from European Haematologists.

Уколико желите да сазнате више о мијелому, контактирајте  на multiplimijelom.srbija@gmail.com