ПРИЈЕМ ГРАЂАНА КОД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

У жељи да помогне грађанима, али и да прихвати сугестије како да се унапреди рад у примарној здравственој заштити, директор Дома здравља Ниш проф. др Милорад Јеркан, у току данашњег дана примио је грађанe и запослене у установи.

Грађани и запослени у установи могу да се јаве и закажу пријем сваког радног дана путем телефона 018/ 503-516, е-maila info@domzdravljanis.co.rs и непосредно код пословног секретара Дома здравља Ниш, а пријем код директора се обавља сваког уторка и петка.