ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕ