Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци.

  1. доктор медицине (за рад у COVID аммбуланти) – 2 извршиоца
  2. медицинска сестра/техничара (за рад у COVID аммбуланти) – 5 извршиоца

Преузми оглас овде