ОДРЖАНА AКЦИЈА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ДЕТЕТА

У просторијама Саветовалишта за младе Дома здравља Ниш, данас је одржана акција поводом обележавања Међународног дана детета. Деца и њихови родитељи, који су посетили ово саветовалиште имали су прилику да се упознају са организацијом рада Саветовалишта за младе, кадром и свим темама којима се ово саветовалиште бави. Међународни дан детета се обележава сваког 20. новембра у целом свету још од давне 1954. године. Циљ је да се свој деци света омогући да уживају у људским правима и слободама утврђеним Повељом УН и Универзалном декларацијом о људским правима. Свако дете има право пре свега на живот, опстанак и оптималне услове за развој. Сваком детету је потребна љубав, топлина, нежност и подршка. Деци је потребна здрава животна средина, ваздух, храна, вода, безбедно и стумулативно окружење за раст и развој. Дете има право да одраста у породици или другом сигурном окружењу. Треба да има услове за образовање, доступну здравствену заштиту. Мора бити заштићено од занемаривања, злостављања, злоупотребе. Има право на слободу мишљења, изражавање, приватност, право да сходно свом узрасту одлучује о стварима које их се непосредно тичу и многа друга. А обавеза одраслих је да то деци омогуће. Одговорност је пре свега на породици, родитељима и држави.