ОДРЖАНА АКЦИЈА „ОСМЕХНИ СЕ ЗДРАВО“

Одељење за здравствену заштиту у области денталне медицине деце, дана 13.09.2022. године у холу своје службе (улаз бр.3), организовала је акцију превентивног карактера. Лекари денталне медицине у току акције разговарали су са децом и родитељима на тему превенције болести уста и зуба. Овом приликом је деци на њима прихватљив начин, извршена демонстрација правилног прања зуба на медицинском моделу а паралелно са тим подељен је едукативни материјал здравствено-васпитног карактера.
Акција је имала за циљ интезивирање активности које доприносе унапређењу и очувању оралног здравља становништва а посебно деце, као битне компоненте општег здравственог стања.