ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ СПРОВОЂЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ ПРОГРАМА ГРАНТОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

У сали за састанке Дома здравља Ниш одржан је састанак представника служби укључених у спровођење програма грантова за унапређење примарне здравствене заштите.
Министарство здравља Републике Србије је у току предходне године покренуло спровођење програма грантова за унапређење примарне здравствене заштите, у оквиру пројекта „Други пројекат развоја здравства Србије“ и „Додатно финансирање за Други пројекат развоја здравства Србије“. Одлуком министра здравља, након спроведеног јавног позива, анализе и евалуације предлога пројеката од стране комисије за имплементацију грантова Министарства здравља, 83 дома здравља су корисници грантова за унапређење квалитета примарне здравствене заштите, за спровођење укупно 91 пројекта. Спровођење пројеката почело је децембра 2019.године а реализација траје 12 месеци.
Дом здравља Ниш добио је уговоре о грантовима за спровођење 4 пројекта и то:
– „Унапређење здравствене заштите жена на територији Нишавског округа набавком два колпоскопа за Дом здравља Ниш“
– „Унапређење квалитета у лечењу кардиоваскуларних болести набавком холтера крвног притиска (24-часовно праћење) троканалног ЕКГ апарата и дефибрилатора за потребе Одељења интерне медицине у Дому здравља Ниш “
– „Повећање обухвата сеоског становништва на територији града Ниш превентивним прегледима“
– „Побољшање здравсвене заштите старих и непокретних лица обављањем лекарских прегледа у кућним условима“
Састанак је водио и иницирао директор проф.др Милорад Јеркан, а такође су присуствовали и помоћници директора Дома здравља Ниш, Данијела Нешић и прим. др Радован Михајловић. Тема састанка била је реализација пројеката, унапређење квалитета рада и извештавање о постигнутим резултатима у оквиру пројеката.

Здравље становништва је један од најзначајнијих приоритета не само на локалу већ и на регионалном и националном нивоу.