ОДРЖАН САСТАНАК ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ И СЛУЖБЕ ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, МЕДИЦИНСКУ НЕГУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Служба за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање пружа медицинске услуге непокретним и тешко покретним пацијентима у њиховим домовима, на градском и приградаском подручју. У овој служби раде 82 радника.

 

Директор Дома здравља Ниш одржао је састанак са Службом за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање, а теме су биле:

 

1. Кадровски капацитети

 

2. Планови служби

 

3. Однос према обавезама

 

4. Хигијена објекта и аутомобила

 

5. Коришћење годишњих одмора

 

Састанци ће се одржавати током ове недеље у циљу организације новог четворогодишњег циклуса и унапређење квалитета рада.