ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК РУКОВОДСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ И ПРЕДСТАВНИКА СЛУЖБЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО- КОНСУЛТАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Руководство Дома здравља Ниш данас је одржало радни састанак са представницима Службе за специјалистичко- консултативне делатности. На састанку су разматрана сва питања везана за извршење плана рада али и могућност за унапређење квалитета рада. Било је речи и о плану стручног усавршавања и плану рада за наредни период.
Служба својим делокругом рада сагледава и пацијенте упућене од лекара из других домова здравља Нишавског округа. Самим тим, ова служба, није само од локалног значаја у систему примарне здравствене заштите, већ и шире. Истовремено представља спону између примарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, обзиром да у граду не постоји секундарни ниво здравствене заштите.
У раду службе учествују следећа одељења:
• Одељење неуропсихијатрије
• Одељење офталмологије
• Одељење оториноларингологије
• Одељење дерматовенерологије
• Одељење интерне медицине
• Одељење спортске медицине
• Одељење социјалнe медицине, медицинске информатике и статистике
• Одељење мртвозорства