ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце, Служба за специјалистичко консултативне делатности-Одељење нeуропсихијатрије и Центар за превентивне здравствене услуге Дома здравља Ниш ,организовали су акцију поводом Светског дана менталног здравља у централном холу Дома здравља Ниш.

Позитивно ментално здравље укључује самопоуздање, способност решавања проблема и сврсисходну адаптацију на сваки ментални стрес. Унапређење менталног здравља представља групу активности усмерених ка јачању одредница менталног здравља и његовом одржавању.

Потреба за позитивним менталним здрављем је свеопшта и односи се на све нас. Веома је важно да то сазнање дође и до доносилаца законских одлука, стручњака, и да се схвати да је унапређење менталног здравља питање унапређења свакодневног живота појединца. Веома је важно да се осмисле и уведу програми за унапређење менталног здравља младих, узраста 14-18 година, који би утицали на јачање самопоуздање и самим тим последично утицали на смањење учесталости болести зависности, пушења и алкохолизма код младе популације.

Депресија је главни узрок инвалидности и налази се на четвртом месту глобалног оптерећења од болести.
Ментално здравље подразумева складан однос у самој личности у емоционалном, интелектуалном и социјалном смислу. Ментално здравље је веома важно за добро функционисање сваког појединца и друштва, јер психички поремећаји не изазивају само погоршање квалитета живота, патњу и отуђеност оболелих особа, већ целој заједници стварају огромно оптерећење посредовано економским факторима.
Учесталост стресних поремећаја је висока, а у порасту су депресија, број самоубистава, злоупотреба алкохола и супстанци, као и психосоматски поремећаји.