ОБАВЕШТЕЊЕ И ОДЛУКА О ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Обавештење и одлука о избору кандидата – доктор медицине за обвљање посла мртвозорца