КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ СЛУЖБЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Обавештавамо вас да за све савете, недоумице и питања у вези детета можете контактирати следеће бројеве телефона у периоду 07:00h до 18:00h:
 
018/503-640 – шалтер педијатрије,
018/503-646 – интервенције,
018/503-571 – вакцинација,
савети педијатра – 062/804 43 84, 069/4555161, 0694555230, 0694555235, 0644102972
савети психолога-065/8559912,061/2081765,062/9733181
савети логопеда-  0691591961 сваког радног дана од 07:00-18:00 часова и 018/503520 понедељком,средом и петком од 07:00-18:00 часова