ЈАВНА НАБАВКА БР. 1-1-13/20 НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР MINDRAY BS 800 M1

  • /15.05.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /15.05.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /09.06.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /09.07.2020./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде