ЈАВНА НАБАВКА БР.9-6/20-НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ОСТАЛИХ НЕМЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА И ОПРЕМЕ-2

  • /12.06.2020./ Конкурсну документацију можете преузети овде
  • /12.06.2020./ Позив за подношење понуда можете преузети овде
  • /24.06.2020./ Одлуку о додели уговора можете преузети овде
  • /09.07.2020./ Обавештење о закључењу уговора можете преузети овде