ЈАВНА НАБАВКА БР.7-4/19 СИТАН МЕДИЦИНСКИ ИНВЕНТАР

  • /29.11.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /29.11.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /16.12.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /16.12.2019./ Одлука о обустави поступка можете преузети овде.
  • /24.12.2019./ Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.