ЈАВНА НАБАВКА БР.1-1-13/19-1 НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР MINDRAY BS 800 M1

  • /08.11.2019./ Конкурсну документацију можете преузети овде.
  • /08.11.2019./ Позив за подношење понуда можете преузети овде.
  • /03.12.2019./ Одлука о додели уговора можете преузети овде.
  • /27.12.2019./ Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.