ИНТЕЗИВИРАНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ТЕШКО ПОКРЕТНЕ И НЕПОКРЕТНЕ ПАЦИЈЕНТЕ

На територији свих пет градских општина, Дом здравља Ниш, Служба за кућно лечење и
негу и палијативно збрињавање, организује 22.04.2023. године акцију намењену отежано
покретним и непокретним пацијентима. Акција је организована у периоду од 09:00 до
13:00 часова.
У току ове акције пружаће се здравствене услуге: узимање анамнезе, клинички преглед,
ЕКГ, мерење крвног притиска, одређивање нивоа шећера у крви, превијање и обрада ране,
пружање савета лекара у вези са лечењем хроничних болести.