ИНИЦИЈАТИВА ЗА НОВИ ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Дом здравља Ниш је јануара 2013.године остварио највиши степен акредитације на седам година. Свих ових година радило се уз строго поштовање акредитационих стандарда и критеријума а такав рад је установу довео до самог врха у примарној здравственој заштити. Почетком 2020.године истиче акредитациони период стечен на седам година тако да је Дом здравља Ниш благовремено покренуо иницијативу за нови процес акредитације код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Дана 15.11.2019.године Дом здравља Ниш посетио је фасцилитатор именован од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, вмс Светлана Дрча. Овом приликом руководство Дома здравља са својим сарадницима и спољашњим оцењивачима запосленим у дому здравља а именованих од стране Агенције, представили су новом фасцилитатору рад установе и постигнуте резултате у предходном периоду. Састанак је протекао у радној и пријатној атмосфери и постигнут заједнички договор око динамике и даљег тока новог процеса акредитације.

У предходним годинама остварена је одлична  и континуирана сарадња са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије.

У 2017. години одржана је и Конференција здравствених установа Србије у циљу унапређења квалитета и безбедности. Дом здравља Ниш је био организатор и домаћин конференције.

У току 2018. године установу су по шести пут обишли спољашњи оцењивачи и исказали усмено и у писаном извештају задовољство колико је установа унапредила свој квалитет рада.

Надамо се и чврсто верујемо да ће нови процес акредитације Дому здравља Ниш и свим запосленима у установи донети још већи успех у раду и да ће установа задржати лидерску позицију у примарној здравственој заштити.