ХЕРОЈИ ДАНА КОЈИ У КОНТИНУИТЕТУ УЗ ПОЖРТВОВАНИ РАД ПРАТЕ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ НАШИХ СУГРАЂАНА СУ ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ КОНСУЛТАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Запослени у Служби за специјалистичку консултативну делатност Дома здравља Ниш у току ванредног стања су неизоставна карика у дијагностици и лечењу пацијената. Без њихових консултативних прегледа као и психофизичке подршке не би била адекватна здравствена заштита.
У условима ванредног стања у циљу заштите пацијената од инфекције Ковид 19, запослени из ове службе уложили су додатни напор и били измештени из централног објекта у здравствену станицу „Расадник“. Радно време службе: сваког радног дана је у периоду од 07:00 до 18:00 часова а суботом од 07:00 до 12:30 часова. Одељење интерне медицине наставило је свој рад у централном објекту Дома здравља Ниш на улазу број 5 пружало услуге свим пацијентима у периоду од 07:00 до 18:00 часова. Одељење мртвозорника радило је у претешким условима на терену како на градском тако и на приградском подручју.
Велико хвала за пожртвовани рад и додатне напоре које сте уложили као и адекватну здравствену заштиту суграђана!