ГОДИШЊИЦА ПОСТОЈАЊА И РАДА ОДСЕКА ЦЕНТРАЛНЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Одсек централне стерилизације Дома здравља Ниш обележио је прву годишњицу постојања и рада. У овом периоду набављена је комплетна и савремена опрема неопходна за парну стерилизацију. Опрема је уграђена у адекватан простор уз поштовање свих принципа сепсе и антисепсе. Дефинисан је пут кретања медицинских и стоматолошких инструмената, газа и завојног материјала од уласка преко стерилизације, паковања и чувања до отпремања.

Захваљујемо се Министарству здравља Републике Србије које је одобрило финансијска средства за реализацију пројекта Дома здравља Ниш под називом “ Инсталација централне стерилизације у Дому здравља Ниш“.

Циљ пројекта је побољшање квалитета здравствене заштите становништва превенцијом болничких инфекција, обезбеђивањем услова за сигурну парну стерилизацију и снабдевањем стерилним паковањима за рад у центалном објекту и здравственим станицама и амбулантама на градском и сеоском подручју Дома здравља Ниш и по потреби у домовима корисника.