ДОМ ЗДРАВЉА НИШ НА ТРАДИЦИОНАЛНОМ СТРУЧНОМ СКУПУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОМОРЕ ЗДРАВСТЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Комора здравствених установа Србије у Врњачкој Бањи окупила представнике свих здравствених установа, представнике Министарства здравља, РФЗО-а, Државне ревизорске институције и свих других институција које су неопходне за рад здравствених установа.

Теме су увек актуелне и значајне за све.