ДИРЕКТОР И СИНДИКАТИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ СУМИРАЛИ ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА У 2019. ГОДИНИ

Директор Дома здравља Ниш проф.др Милорад Јеркан и председници свих пет синдиката Дома здравља Ниш сумирали су постигнуте резултате рада у 2019. години. Након обављених разговора дошло се до следећег закључка:
1. Појединачни Колективни уговор који је потписао директор Дома здравља Ниш са синдикатима у потпуности се поштује. Изражено је обострано задовољство са жељом да се такав тренд и настави.
2. Разматран је Кадровски план Дома здравља Ниш као и оптерећеност запослених на радним местима и дошло се до закључка да је у овој години Министарство здравља Репубулике Србије у потпуности испоштовало захтеве руководства Дома здравља Ниш.
3. Констатовано је, на обострано задовољство да је план по питању спортских активности, зимског и летњег рекреативног одмора у организацији синдиката Дома здравља Ниш употпуности испуњен.
4. Договорено је да се као и ове године бар четири пута годишње одржи састанак директора и представника синдиката Дома здравља Ниш, а све у циљу размене мишљења и решавања актуелних питања у оквиру установе. Да се представници синдиката позивају на састанке Управног и Надзорног одбора када се усваја шестомесечни и завршни рачун, као и када се усваја и предлог истих за наредну годину. Синдикати су прихватили да конструктивно учествују у изради предходно наведених докумената.
Директор је свим запосленима и члановима синдиката пожелео срећну Нову Годину и финансијски помогао да 26.12.2019.године да се деци запослених уруче пакетићи уз присуство Деда Мраза и одговарајућег новогодишњег програма.