ДАНИ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

Дом здравља Ниш је више од једне деценије акредитованa здравствена установа и једна од ретких која која има овакав акредитациони статус.
 
Прва акредитација остварена је на период од 2008. до 2011. године. Затим је уследио нови акредитациони процес 2013. године када је установа остварила највиши степен акредитације на седам година, од 2013. до 2020. године.
 
У 2017. години акредитована је Служба за физикалну медицину и рехабилитацију и она је остварила највиши степен акредитације.
У периоду од 31.05. до 03.06.2021. године Дом здравља Ниш ће након спроведеног процеса самооцењивања, посетити фасцилитатор и четворочлани тим спољних оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у циљу наставка трећег процеса акредитације.
Запослени у Дому здравља Ниш препознали су значај акредитације уз адекватну подршку руководства. Свих ових година радило се уз строго поштовање акредитационих стандарда и критеријума, а такав рад је установу довео до самог врха у примарној здравственој заштити.
У установи постоје јасно дефинисане процедуре које регулишу све фазе у лечењу корисника услуга. Лечење се спроводи по водичима добре клиничке праксе. Посебна пажња поклања се унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената и запослених.
Надамо се да ће и овај завршни део процеса акредитације бити успешно реализован.