БУКА ЈЕ ПРЕТЕЋА ПОЈАВА САВРЕМЕНОГ ЖИВОТА

Акцијом у холу Дома здравља Ниш у периоду од 11:00 до 13:00 часова и поделом агитки и флајера као и саветима који су упућени заинтересованим грађанима, запослени са Одељења за оториноларингологију, обележили су Међународни дан заштите од буке.
Указали на чињеницу да бука представља претећу појаву савременог начина живота, нарочито у условима градске и индустријске средине. Бука делује директно и индиректно оштећујући здравље човека. Утиче на оштећење слуха a има и екстра аудитивне ефекте.
Мерења јасно дефинишу када звук може да изазове оштећења и омогућава нам предузимање одређених заштитних мера.