БРЗИ АНТИГЕНСКИ И PCR ТЕСТ У ЗЕЛЕНОЈ ЗОНИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

У превентивном центру (приземље) Дома здравља Ниш, грађани могу урадити брзи AG и PCR тест сваког радног дана од 07.00-20.00 часова, а суботом и недељом од 07.00-13.30 часова.
 
Брзи АG тест се у зеленој зони ради у следеће сврхе:
– за потребе хоспитализације
– за потребе дијагностичких процедура
– за потребе путовања
– на лични захтев грађана
 
PCR тест се у зеленој зони ради у следеће сврхе:
– за поребе смештаја у домовима за стара лица
– за потребе путовања
– на лични захтев грађана
 
Уколико се тестирање обавља на лични захтев наплаћивање се врши на следећи начин:
 
Прималац: РФЗО
Сврха уплате: RT – PCR тестирање ( антигенско тестирање)
 
Износ:
-PCR држављани Србије 9.000,00 динара
-PCR страни држављани 9.000,00 динара
-AG држављани Србије 3.500,00 динара
-AG страни држављани 3.500,00 динара
 
Број рачуна: 840-17750-34
 
Позив на бр: ЈМБГ за држављанина Србије
број пасоша или осигурања за стране држављане
 
Резултати тестирања за антигенско тестирање добијају се за пола сата, а резултати након PCR тестирања добијају се истог дана уколико се брис уради до 12.00 часова, а после тога добијају се сутра дан.
Грађани који PCR тест ураде суботом после 12.00 часова резултате могу да очекују наредни понедељак после 15.00 часова.