АПЕЛ РОДИТЕЉИМА ВАКЦИНИШИТЕ СВОЈУ ДЕЦУ ПО КАЛЕНДАРУ ИМУНИЗАЦИЈЕ

Поводом актуелне епидемиолошке ситуације малих богиња у Републици Србији, на
иницијативу директора, одржан је састанак са руководећим кадром из Службе за
здравствену заштиту деце. Циљ састанка је да се у што већем проценту повећа обухват
деце ММР вакцином, као и осталих вакцина које су обавезне за одређени узраст. Донет је
низ одлука које би повећале примену медицинских и немедицинских мера превенције.
Тренутак налаже да изабрани педијатри у што већој мери прате своје пацијенте и у
разговору са родитељима повећају њихова знања о штетности одлуке да своју децу не
вакцинишу или одложе вакцинацију уколико то није неопходно.
Порука са састанка је- апелујемо на родитеље да вакцинишу своју децу према
Календару обавезне имунизације како би осигурали да што пре деца буду заштићена
од малих богиња и болести које могу да се спрече вакцинацијом.