АКЦИЈА ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Поводом 10. oктoбрa, Светског дана менталног здравља, Служба за здравствену заштиту деце и школске деце, Служба за специјалистичко консултативне делатности-Одељење неуропсихијатрије и Центар за превентивне здравствене услуге Дома здравља Ниш организоваће акцију дана 10.10.2019. године у периоду од 10:00-12:00 часова у централном холу Дома здравља Ниш.
Светски дан менталног здравља обележава се од 1992. године јер постоји све израженија обавеза да се о овом проблему говори и ради на његовом решавању.
Ментално здравље подразумева складан однос у самој личности у емоционалном, интелектуалном и социјалном смислу. Ментално здравље је веома важно за добро функционисање сваког појединца и друштва.
Позитивно ментално здравље укључује самопоуздање, способност решавања проблема и адаптацију на сваки ментални стрес.
Потреба за позитивним менталним здрављем је свеопшта и односи се на све нас.
Ментални поремаћаји погађају људе оба пола, свих старосних узраста, из свих средина.
Веома је важна заштита и унапређење менталног здравља деце и младих, које би утицало на јачање самопоуздања а самим тим на смањење учесталости болести зависности, пушења и алкохолизма код младе популације.
Слоган Светског дана менталног здравља 2019 је „Заједно у превенцији самоубиства”
Сваких 40 секунди једно самоубиство више
Превенција и контрола укључују следеће мере:
• смањење приступа средствима која се користе за самоубиство (нпр. пестицидима, ватреном оружју, одређеним лековима),
• одговорно медијско извештавање,
• имплементација стратешких докумената са циљем смањења штетне употребе
алкохола,
• рана идентификација, лечење и нега људи са менталним поремећајем и
злоупотребом психоактивних супстанци, симптомима хроничног бола и са акутним емоционалним тегобама,
• обука неспецијализованих здравствених радника за процену и управљање
самоубилачким понашањем,
• трајна брига о људима који су покушали самоубиство и пружање подршке у
заједници.
Где потражити помоћ?
Обратите се прво за помоћ свом изабраном лекару.
У сваком случају, реците неком из своје околине да имате проблем.