Важећи план едукација

Ажурирано  17.11.2020. год.

Јануар  2020

Стручни састанак I категорије

 • Акредитован програм бр. 153-02-2167/2019-01 од 19.11.2019. год., Стручни састанак I категорије, – акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број А-1-2587/19
 • Предавач: Мр.сци. мед.  Данијела Цветковић
 • Тема: Нефропатија у дијабетесу
 • Термин: 23.01.2020.год. у 13,00 ч
 • Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 3
 • за слушаоце  2

Фебруар 2020

Стручни састанак I категорије

 • Акредитован програм бр. 153-02-01685/2019-01 од 19.08.2019. год., Стручни састанак I категорије, – акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број А-1-1896/19
 • Предавач: Спец.др мед. Славица Алексић, прим.
 • Тема: Бронхијална астма
 • Термин: 07.02.2020.год. у 13,00 ч
 • Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 3
 • за слушаоце  2

Март 2020

Тест у електронској форми

 • Акредитован програм бр. 153-02-301/2020 од 02.03.2020. год., тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-602/20
 • Аутор: Проф.др Милорад Јеркан
 • Тема: Исхрана и спорт
 • Термин :12.03.2020.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5

 Тест у електронској форми

 • Акредитован програм бр. 153-02-301/2020 од 02.03.2020.  год., тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-603/20
 • Аутор: Проф.др Милорад Јеркан
 • Тема: Жена и спорт
 • Термин :12.03.2020.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5

Тест у електронској форми

 • Акредитован програм бр. 153-02-301/2020 од 02.03.2020.  год., тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A1-605/20
 • Аутор: дипл.ецц. Данијела Нешић
 • Тема: Управљање људским ресурсима у здравству
 • Термин :12.03.2020.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5

Тест у електронској форми

 • Акредитован програм бр. 153-02-301/2020 од 02.03.2020.  год., тест у електронској форми-акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, нутриционисти, дијететичари, фармацеутски техничар, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-604/20
 • Аутор: Мр сци. мед. Данијела Цветковић
 • Тема: Витамини, њихова улога и значај
 • Термин :15.03.2020.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5

Курс

 • Акредитован програм бр. . 153-02-01685/2019-01 од 19.08.2019. год., Национални курс- акредитован за лекаре, гинекологе, биологе, више медицинске сестре и здравствене техничаре, лаборанете, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број А-1-1895/19
 • Предавач: Спец. др мед. Душан Симић
 • Тема: Цервикална цитологија и цитодијагностика
 • Термин: 16.03.- 16.06.2020. год.
 • Место одржавања: Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 12
 • за слушаоце    6

Стручни састанак I категорије

 • Акредитован програм бр. 153-02-301/2020 од 02.03.2020.  год., Стручни састанак I категорије, – акредитован за лекаре, биохемичаре, фармацеуте,  медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: А-1-608/20
 • Предавач: Спец.др мед. Славица Алексић, прим.
 • Тема: Препознавање симптома код Алцхајмерове болести код пацијената у примарној здравственој заштити
 • Термин: 19.03.2020.год. у 13,00 ч
 • Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 3
 • за слушаоце  2

Стручни састанак I категорије

 • Акредитован програм бр. 153-02-301/2020 од 02.03.2020.  год., Стручни састанак I категорије, – акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-607/20
 • Предавач: Доц. др Оливера Жикић
 • Тема: Примена антидепресива у третману непсихотичних поремећаја
 • Термин: 20.03.2020.год. у 13,00 ч
 • Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 3
 • за слушаоце  2

 Курс

 • Акредитован програм бр. 153-02-301/2020 од 02.03.2020. год., курс- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: А-1-606/20
 • Предавач: Спец. др мед. Марина Ђорђевић
 • Тема: ЕКГ као дијагностичка метода за препознавање ургентних стања на примарном нивоу здравствене заштите
 • Термин:   21.03.2020.год. у 09,30 ч
 • Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 12
 • за слушаоце    6

Стручни састанак I категорије

 • Акредитован програм бр. 153-02-301/2020 од 02.03.2020.  год., Стручни састанак I категорије, – акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: Д-1-294/20
 • Предавач: вмс Соња Митић
 • Тема: Злоупотреба антибиотика код одраслих
 • Термин: 26.03.2020.год. у 13,00 ч
 • Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 3
 • за слушаоце  2

 Октобар 2020

 Стручни састанак II категорије

 •  Акредитован програм бр. 153-02-840/2020-01 од 17.08.2020.  год., Стручни састанак II категорије, – акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: А-1-1448/20
 • Предавач: спец.др мед Лидија Симић
 • Тема: Хитна стања у палијативном збрињавању
 • Термин:  22.10.2020.год. у 14,00 ч
 • Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 2
 • за слушаоце  1

 Новембар 2020

 Курс

 • Национални курс I  категорије- акредитован за лекаре, гинекологе, биологе, више медицинске сестре и здравствене техничаре, лаборанете, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број А-1-1939/20
 • Предавач: Спец. др мед. Душан Симић
 • Тема: Цервикална цитологија и цитодијагностика
 • Термин: 23.11.2020.- 23.02.2021. год.
 • Место одржавања: Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 12
 • за слушаоце    6

  Тест у електронској форми

 • Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-1881/20
 • Аутор: Проф.др Милорад Јеркан
 • Тема: Повреде у спорту
 • Термин : 25.11.2020.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5

Тест у електронској форми

 • Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-1882/20
 • Аутор: дипл.ецц. Данијела Нешић
 • Тема: Систем менаџмента квалитета у здравству
 • Термин : 25.11.2020.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5
Nazad na vrh