Важећи план едукација

Ажурирано  18.08.2021.год.

 • -Тест у електронској форми
 • Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-1941/20
 • Аутор: Проф.др Милорад Јеркан
 • Тема: Повреде у спорту
 • Термин : 25.11.2020.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5

 

 • -Тест у електронској форми
 • Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-1942/20
 • Аутор: дипл.ецц. Данијела Нешић
 • Тема: Систем менаџмента квалитета у здравству
 • Термин : 25.11.2020.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5

 

 • МАЈ

 

 • -Тест у електронској форми
 • Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-819/21
 • Аутор: Проф.др Милорад Јеркан
 • Тема: Физикално лечење и рехабилитација спортских повреда
 • Термин : 25.05.2021.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5

 

 • -Тест у електронској форми
 • Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-820/21
 • Аутор: Проф.др Милорад Јеркан и дипл.ецц Данијела Нешић
 • Тема: Развој и примена алата за унапређење квалитета у пружању здравствених услуга
 • Термин : 25.05.2021.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5

 

 • -Тест у електронској форми
 • Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-818/21
 • Аутор: спец. др мед. Мирослав Ракочевић и вмс Весна Јоцић
 • Тема: Управљање медицинским отпадом
 • Термин : 25.05.2021.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5

 

 • Стручни састанак I категорије
 • Стручни састанак I категорије, – акредитован за лекаре, биохемичаре, фармацеуте медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-822/21
 • Предавач: Спец.др мед. Бобан Бишевац-предавач по позиву
 • Тема: Савремене терапијске могућности у лечењу епилепсије
 • Термин: 25.05.2021.год. у 13,00 ч
 • Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 3
 • за слушаоце  2
 • ОДЛАЖЕ СЕ

ЈУН

 • Стручни састанак I категорије
 • Стручни састанак I категорије, – акредитован за лекаре, биохемичаре, фармацеуте медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-821/21
 • Предавач: Доц.др Оливера Жикић-предавач по позиву
 • Тема:  Примена антидепресива у третману непсихотичних поремећаја
 • Термин: 03.06.2021.год. 13,00 ч
 • Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 3
 • за слушаоце  2
 • ОДЛАЖЕ СE

 

ЈУЛ

 

 • Курс
 • Национални курс I  категорије- акредитован за лекаре, гинекологе, биологе, више медицинске сестре и здравствене техничаре, лаборанете, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број А-1-1939/20
 • Предавач: Спец. др мед. Душан Симић
 • Тема: Цервикална цитологија и цитодијагностика
 • Термин: 05.07.2021.- 05.10.2021. год.
 • Место одржавања: Дома здравља Ниш
 • Број бодова: за предавача 12
 • за слушаоце    6

 

АВГУСТ

 • -Тест у електронској форми
 • Тест у електронској форми- акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Акредитацијски број: A-1-1332/21
 • Аутор: Проф. др Милорад Јеркан
 • Тема: Стратешко управљање и људски ресурси
 • Термин : 25.08.2021.год.
 • Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест
 • Број бодова: 5
Nazad na vrh