САМОКОНТРОЛА ЈЕ БИТАН СЕГМЕНТ КОНТРОЛЕ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

У Саветовалишту за дијабетес Дома здравља Ниш одржано је предавање намењено пацијентима који су у ризику да оболе или су оболели од шећерне болести. Тема данашњег предавања била је «Значај самоконтроле у контроли шећерне болести».
Предавање је одржала спец. др мед. Драгана Јоксимовић Стевановић , прим. из Службе за здравствену заштиту одраслих Домa здравља Ниш и указала на значај самоконтроле као битног сегмента контроле шећерне болести.