ПОСЕТА ФАСЦИЛИТАТОРА ИЗ АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

Дана 11. и 12.03.2020.-те године, Дом здравља Ниш обишла је Светлана Дрча- фасцилитатор из АЗУС-а. Програм посете је у потпуности испоштобван и реализован. Са радом се почело 11.03.2020-те године у 11:00 часова у присуству руководећег кадра Дома здравља Ниш и свих вођа тимова за неклиничке стандарде. Директор је указао на значај и потребу запослених да се спроведе процес реакредитације установе као и значај поштовања акредитационих стандарда како у смислу унапрђења квалитета рада, тако и у погледу унапређења безбедности запослених и пацијената. Фасцилитатор је у присуству координатора обишао све службе Дома здравља Ниш и указала недистатке које треба исправити.