ONLINE ЕДУКАЦИЈА – “ПРОЦЕНЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ДЕЦЕ ПО ДОМЕНИМА РАЗВОЈА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА У РЕГИСТРУ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ”

Дана 12. 03. 2022.год. у периоду од 12h-16h професионалци Развојног саветовалишта, Дома здравља у Нишу, два педијатра, психолог и дефектолог одржали су online едукацију на тему „Процене функционалности деце по доменима развоја и организације рада у Регистру деце са сметњама у развоју“ стручњацима из Домова здравља у Пироту и Зајечару.
Деца са сметњама у развоју једна од најосетљивијих категорија деце. Без додатне подршке у области здравствене заштите, рехабилитације, социјалне заштите, образовања и васпитања одрастање у породичном окружењу развој и здравље деце могу бити угрожени.
Регистар је скуп података којима су обухваћени сви случајеви одређене болести или другог стања везаног за здравље у дефинисаној популацији.
Након завршених излагања предавача, стручњаци- едуканти из Дома здравља у Пироту и Дома здравља у Зајечару упућени су да особа са највећим правом приступа СЈЗ у њиховој здравственој установи, изврши ауторизацију запослених њихове установе, који ће бити надлежни за унос података у Регистар деце са сметњама у развоју кроз ИС СЈЗ – што представља услов за његово коришћење.
Уколико постоје довољни критеријуми за евидентирање детета у Регистар, један од значајних циљева је и благовремено пружање подршке породицама, праћене одговарајућим интервенцијама (нпр. додатне специјалистичке процене, саветовање родитеља, додатни сервиси подршке).