Оглас за пријем у радни однос

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци … са пуним радним за следеће радно место: зубни техничар – 1 извршилац.

Оглас можете преузети у целости овде.