НОВЕМБАР-МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

 
Месец новембар је према Међународном и Националном календару здравља посвећен борби против болести зависности, са циљем подизања свести становништва о штетним ефектима дрога и мобилисања целокупног друштва за укључивање у активности на сузбијању њиховог коришћења.
Сваке године у свету око 210 милиона људи користи дроге, а од овог броја око 200.000 људи годишње умире као последица употребе дрога. Конзумирање психоактивних супстанци је не само здравствена претња већ и значајан социо-економски терет широм света.
Примарна превенција односно спречавање настанка болести зависности је најважнија. Да бисмо то постигли неопходно је ставити под контролу употребу и злоупотребу свих психоактивних супстанци (кафа/кофеин, дуван/никотин, алкохол, дрога) и зато су нам потребни целовити, мултисекторски превентивни програми и систематичан рад са децом и омладином током школског периода, основне и средње школе који ће са истим циљем повезати родитеље, просветне и здравствене раднике, уз учешће широке јавности и медија.
 
У Дому здравља Ниш, Саветовалишту за младе свакодневно се обавља рад са основним циљем едукације младих о здравим стиловима живота. У склопу својих редовних здравствено-васпитних активности у виду предавања и трибина по основним и средњим школама врши се примарна превенција алкохолизма, конзумирања цигарета и осталих психоактивних супстанци.