БРЗИ АНТИГЕНСКИ И PCR ТЕСТ У ЗЕЛЕНОЈ ЗОНИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

У превентивном центру (приземље) Дома здравља Ниш на улазу бр.1, грађани могу урадити брзи AG и PCR тест сваког радног дана од 07.00-20.00 часова, а суботом и недељом од 07.00-13.30 часова.

Брзи АG тест се у зеленој зони ради у следеће сврхе:
– за потребе хоспитализације
– за потребе дијагностичких процедура
– за потребе путовања
– на лични захтев грађана

PCR тест се у зеленој зони ради у следеће сврхе:
– за потребе смештаја у домовима за стара лица
– за потребе путовања
– на лични захтев грађана

Уколико се тестирање обавља на лични захтев наплаћивање се врши на следећи начин:

Прималац: РФЗО
Сврха уплате: RT – PCR тестирање (антигенско тестирање)

Износ:
-PCR држављани Србије и страни држављани – 6.000,00 динара
-AG држављани Србије и страни држављани 1.800,00 динара

Број рачуна: 840-17750-34

Позив на бр: ЈМБГ за држављанина Србије
број пасоша или осигурања за стране држављане

Резултати тестирања за антигенско тестирање добијају се за пола сата, а резултати  PCR тестирања добијају се истог дана уколико се брис уради до 11.00 часова, (викендом до 10.00h), а уколико се уради после тога добијају се сутра дан после 15.00 часова.

Све информације у вези тестирања у зеленој зони могу се добити на телефон 018/503-743.