Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Изабрани лекар

Име и презиме Фотографија

Ординација

тел. ординација

Телефон

за заказивање

предшколско централни објекат ДЗ Ниш

Др сци. мед. Гордана Грујић Илић

спец.педијатрије

начелник службе

предшколско

бр 5

503-636

503-713

Др Анђица Петровић

спец.педијатрије

шеф предшколског

предшколско

бр 4

503-642

503-713

Прим др Снежана Николић

спец.педијатрије

предшколско

бр 7

503-659

503-714

Др Снежана Ивановић

спец.педијатрије

предшколско

бр 7

503-659

503-714

Др Гордана Јовић

спец.педијатрије

предшколско

бр 13

503-646

503-715

Прим др Лозана Марковић

спец.педијатрије

предшколско

бр 6

503-641

503-714

Др Јасмина Милојевић

спец.педијатрије

предшколско

бр 13

503-646

503-715

Др Предраг Миљковић

спец.педијатрије

предшколско

бр 10

503-648

503-715

Др Десанка Мршић

спец.педијатрије

предшколско

бр 6

503-641

503-714

Прим др Мирослава Делчев

спец.педијатрије

предшколско

бр 7

503-659

503-714

Прим др Слађана Стефановић

спец.педијатрије

предшколско

бр 10

503-648

503-715

Др Слободанка Стојановић

спец.педијатрије

предшколско

бр 12

503-645

503-715

Др Снежана Здравковић

спец.педијатрије

предшколско

бр 4

503-713

503-713

Др Зденка Стојковић

спец.педијатрије

предшколско

бр 14

503-643

503-715

Др Јадранка Бонић

спец.педијатрије

предшколско

бр 13

503-715

503-715

Др Татјана Трајковић

спец.педијатрије

предшколско

бр 12

503-645

503-715

школско централни објекат ДЗ Ниш

Прим др Биљана Марковић

спец.педијатрије

шеф школског

школско

бр 8 и 31М

503-554/503-697

503-554

503-697

Др Софија Бранковић

спец.педијатрије

школско

бр 15

503-558

503-565

Др сци. мед. Светлана Каменов

спец.педијатрије

школско

бр 10

503-566

503-563

Прим др Зорица Костић

спец.педијатрије

школско

бр 15

503-565

503-565

Др Гордана Антић

спец.педијатрије

 

школско

бр 34М

503-698

503-698

Др Емилија Николић

спец.педијатрије

школско

бр 12

503-562

503-563

Др сци. мед. Зорица Павловић

спец.педијатрије

школско

бр 13

503-569

503-565

Др Олгица Рајковић

спец.педијатрије

школско

бр 13

503-569

503-565

Др сци. мед. Јасмина Ранковић

спец.педијатрије

школско

бр 7

503-559

503-554

Прим др Весна Ристић

спец.педијатрије

школско

бр 9

503-557

503-554

Прим др Љиљана Стојановић

спец.педијатрије

школско

бр 10

503-566

503-563

Др Весна Тодоровић

спец.педијатрије

школско

бр 7А

503-721

503-554

Др Марина Ранђеловић

спец.педијатрије

школско

бр 8

503-554

538-199-лок112

Др Весна Обрадовић

спец.педијатрије

школско

бр 7а

503-554

503-554

Др Верица Кикић

спец.педијатрије

школско

бр 34М

503-698

503-698

Прим др Тамара Воларевић

спец.педијатрије

школско

бр 12

503-562

503-563

Здравствене станице и амбуланте

Др Гордана Ђорђевић

спец.педијатрије

  ЗС Ново село  

Др Љубинка Стојановић

спец.педијатрије

ЗС Дуваниште 553-441

Прим др Олга Николић

спец.педијатрије

Амб. Душан Радовић

основна школа

 

Др Слободанка Ђокић

спец.педијатрије

ЗС Бранко Бјеговић

 

Др Марица Миладиновић

спец.педијатрије

ЗС Ледена Стена

260-221

Др Драгица Бачанин

спец.педијатрије

ЗС Расадник 595-570

Др Сташко Стојковић

спец.педијатрије

ЗС Лира 200-780

Др Нела Стојковић

спец.педијатрије

ЗС Дуваниште 553-441

Др Светлана Живић

спец.педијатрије

ЗС Бубањ 263-000

Др Милорад Миленовић

спец.педијатрије

Техничка школа 588706

Др Олга Миленковић

спец.педијатрије

Економска школа 237-976

Др Смиља Раденовић

спец.педијатрије

Економска школа 237-976

Прим др Горица Живић

спец.педијатрије

Техничка Школа 588-706

Др Марица Миладиновић

спец.педијатрије

  ЗС Ледена Стена

260-221

Др Вања Петровска

спец.педијатрије

ЗС Ледена Стена 260-221

Др Соња Динић

спец. педијатрије

ЗС Делиски вис 275-085

Др Цица Јовановић

спец.педијатрије

ЗС Нишка Бања 548-870

Мр сци. мед. Михајло Вагаја, прим.

спец.педијатрије

ЗС Нишка Бања 548-870