ОБАВЉЕН ПРИЈЕМ ГРАЂАНА И ЗАПОСЛЕНИХ КОД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Већ је устaљена пракса да су уторак и петак дани када грађани и запослени у установи могу да разговарају са директором Дома здравља Ниш.
Директор проф.др Милорад Јеркан је данас заједно са наближим сарадницима саслушао грађане и њихове проблеме, а затим су дискутовали о могућностима решавања истих. Грађани такође овим путем могу да упуте критике,али и похвале и сугетије на рад Дома здравља,а све у циљу унапређења рада Дома здравља Ниш.
Грађани и запослени у установи могу да се јаве и закажу пријем сваког радног дана путем телефона 018/ 503-516, е-maila info@domzdravljanis.co.rs и непосредно код пословног секретара Дома здравља Ниш.